Interim management en coaching

Interim management en coaching

Of uw bedrijf nu loopt als een trein of wel een zetje in de juiste richting kan gebruiken: periodieke coaching is altijd een meerwaarde. Door regelmatig gezamenlijk de diverse aspecten van uw horecabedrijf te analyseren krijgt u meer inzicht in de sterke en zwakke punten van uw organisatie.

Quick scan

Hoe de coaching vorm krijgt is afhankelijk van uw wensen. Zo is het mogelijk om een quick scan af te nemen of coachingsgesprekken wekelijks, maandelijks of halfjaarlijks plaats te laten vinden. De quick scan omvat onder andere de volgende elementen:

  • Heeft goed inzicht in het resultaat, de inkoop, de omzet en de winst van uw onderneming?
  • Wat is uw brutomarge en hoe heeft u daar grip op?
  • Hoe verhouden de personeelskosten zich tot de omzet?
  • Heeft u een intern organisatieplan?
  • Maakt uw onderneming voldoende rendement?
  • Wordt de kassa dagelijks opgemaakt en hoe wordt het geregistreerd?
  • Besteedt u voldoende tijd en aandacht aan goede communicatie met uw medewerkers?
  • Weet u hoe uw gasten uw zaak beoordelen?
  • Wat zijn uw kansen en uw bedreigingen?
  • Wat zijn uw doelen op de korte en op de lange termijn?

Interim management

Tijdelijk een ervaren manager nodig voor uw horecabedrijf? Ik help bedrijven door middel van een tijdelijke managementfunctie op het gebied van het verbeteren van de werksfeer, het motiveren van personeel, bij het doorvoeren van ingrijpende veranderingen of als oplossing voor onderbezetting.

Johan Visser Interim management